Přihláška na CYKLO-MARKET Day by Night 2020 – jednotlivci

15. 8. 2020, 15:00
Sportovní klub Vlaška

Termín závodu: 15. 8. 2020 v 15.00 hodin

Nyní zbývá uhradit do 3 dnů startovné. Při registraci online činí startovné: 400,– Kč na osobu
Platba startovného bankovním převodem na účet číslo SK Vlaška – Dobříš v.z.
KB 35–7524070247/0100
Variabilní symbol 555
Do zprávy pro příjemce uveďte vaše jméno a příjmení.

Online přihlášky již nejsou dostupné, přihlaste se prosím na místě v den závodu.