VIPrahlý BAJKonur 2019

Místo konání Sportovní klub Vlaška – Dobříš

Datum: 27.4. 2019

přejít na stránky závodu…

 • prezentace – 9:30 – 10:30, (obdržíte průkazku, popisy kontrol a startovní číslo s čárovým kódem)
 •  start – od 11:00 dle startovní listiny, která bude zveřejněna nejpozději v pátek večer na webu a
  v sobotu na shromaždišti
 • cíl – je v prostoru startu; cílový čas je zaznamenán načtením čárového kódu; uzávěrka cíle je 6
  hodin po startu posledního (5+1 hod tj. cca 17:30)
 • výsledky – budou vyvěšeny v cíli a dále budou zveřejněny na: www.viprahlo.cz
 • vyhlášení – v cca 18:30 hod.; věcné ceny pro první tři dvojice z každé kategorie
 • mapa – turistická, měřítko cca 1:50 000, vydavatel MAPY.cz
 • mapy se zákresem kontrol se vydávají v okamžiku startu (2ks pro dvojici)
 • kontroly – na každé kontrole jsou červenobílé lampiony a kleště, v těsné blízkosti kontrol budou
  navíc pověšeny barevné fáborky pro lepší orientaci nebo pro případ odcizení; v případě odcizení
  kontroly doporučujeme pořídit foto na mobilní telefon
 • kleště, každé mají svoje číslo a unikátní kód, který orazíte do příslušného políčka v průkazce
 • celkem je v terénu 36 kontrol, každá kontrola je za 10 bodů; ukázková kontrola bude na
  shromaždišti
 • časový limit je pevně stanovený (5 hodin) a každá započatá minuta navíc je penalizována – prvních
  10 minut 1 bod za minutu, 11-60 minut 5 bodů za minutu, 61 a více = přes limit – nebude
  bodováno
 • pořadí v cíli bude hodnoceno nejprve podle počtu bodů nejvyšší počet je 360 (36×10), při rovnosti bodů
  bude dále řazeno podle dosaženého času
 • dvojice musí být na kontrolách společně, na trati celou dobu na doslech od sebe – na vybraných
  kontrolách bude ražení (průjezd) pod dohledem rozhodčího
 • v případě dojezdu pouze jednoho ze dvojice, bude dvojice uvedena ve výsledcích mimo soutěž
 • účastníci jedou na vlastní nebezpečí, jak bylo uvedeno v přihlášce
 • cyklistická přilba je povinná, dobrý technický stav kol nutný, doporučujeme lékárničku, telefon,
  nářadí, lepení, zámek
 • nejezděte mimo cesty a tam, kde je to pro cyklisty zakázané
 • pro orientaci a navigaci v terénu je zakázáno používání GPS; pro záznam trasy je GPS povolena
 • dodržujte pravidla silničního provozu, chodci mají na turistických stezkách přednost
 • k přírodě se chovejte ohledupně
 • telefon na pořadatele a na lékařskou záchrannou službu je na popisech kontrol
 • půjčovna a prodej mapníků AUTOPILOT bude opět zajištěna, pro montáž si nechte dostatečnou
  časovou rezervu před startem.