Přihláška na Dobříšský tvrďák 2020 – jednotlivci

27. 6. 2020, 14:00
Sportovní klub Vlaška

Přihlášky předem online do 25. 6. 2020

Startovné jednotlivci při registraci online: 500,– Kč/osoba
Platba startovného: bankovním převodem číslo účtu: 35–7524070247/0100, VS: 222
Do zprávy pro příjemce uveďte vaše jméno a příjmení.
Platbu proveďte do 25.6., jinak bude přihláška neplatná.

Online přihlášky již nejsou dostupné, přihlaste se prosím na místě v den závodu.