Běh pro Etelu

18. 4. 2020 v 15.30 hodin v SK Vlaška
do 30. dubna, kdekoliv

zadání času | účastnická listina

Rozhodli jsme se nevzdat to a Běh pro Etelu uděláme distančně. Můžete si zaběhnout originální trať, nebo si naměřit 4,2 km někde u Vás jako podporu obecně prospěšné společnosti Etela. V přihláškovém formuláři budete zadávat tentokrát i svůj čas a jdete rovnou na účastnickou listinu! Máte na to celý duben. Na začátku května ze zadaných časů sestavíme klasické výsledky 🙂

Kdyby nebyl koronáč…

S letošní sezónou seriálu BRDMAN ADVENTURE máme možnost přivítat sportovní novinku, kterou je nesoutěžní charitativní běh pro Etelu.

V rámci Jarního běhu pro zdraví 2020 bychom rádi uspořádali charitativní běh pro obecně prospěšnou společnost Etela, jejímž cílem je podpora a ochrana osob mladších osmnácti let s přihlédnutím k jejich sociálnímu zázemí a zdravotnímu stavu.
Přijďte si zaběhnout 4 km nesoutěžním tempem. Veškeré startovné bude věnováno obecně prospěšné společnosti Etela, která je spojena s naším městem – http://www.etela.cz/

Jedná se o nesoutěžní běh, na který se nemusíte registrovat. Stačí přijít do Sportovního klubu na Vlašce a vhodit startovné min. 100.- Kč do kasičky
obecně prospěšné společnosti Etela a postavit se na start. Do běhu se chystají i mnozí sportovci, kteří se budou účastnit hlavního závodu ve 14.00 hodin.

Poslání Etely

Cílem obecně prospěšné společnosti Etela je podpora a ochrana osob mladších osmnácti let s přihlédnutím k jejich sociálnímu zázemí a zdravotnímu stavu. Jedním z kroků ke splnění tohoto cíle je poskytování a soustřeďování . finančních prostředků nebo zajištění zdravotní techniky sociálně slabým a tělesně postiženým osobám, které ještě nepřekročily věkovou hranici osmnácti let.

Historie Etely

Na úplném začátku obecně prospěšné společnosti Etela stálo rodinné zázemí. Již od dětství byl Pavel Faiereisl, zakladatel nadace Etela, veden k tomu, že úspěšní mají pomáhat tomu, komu osud nepřál. I proto jsou jeho podnikatelské aktivity vždy spojeny s podporou těch, kteří z nejrůznějších důvodů mají zdravotní nebo sociální problémy. Svoje donátorství projevil poprvé spoluprací s Kojeneckým ústavem s dětským domovem při Fakultní Thomayerově nemocnici s poliklinikou v pražské Krči. Dalším krokem byla finanční podpora českého cyklistického paralympika Michala Starka, který i díky těmto prostředkům úspěšně reprezentoval naši vlast na letních paralympijských hrách v řeckých Aténách. Snaha více pomoci potřebným vedla až k založení obecně prospěšné společnosti Etela v prosinci roku 2005.

DMS – snadná podpora!

Odešlete, prosíme dárcovskou SMS na číslo 87 777 ve tvaru:
DMS ETELA 30
nebo
DMS ETELA 60
nebo
DMS ETELA 90

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, ETELA o.p.s. obdrží 29 nebo 59 nebo 89 Kč.
Více na www.darcovskasms.cz.