VIPrahlý BAJKonur 2020

14. ročník
20. 6. 2020 Dobříš

Vyjádření organizátora:
Nalezli jsme náhradní termín a pevně věříme, že si 14. ročník VIPrahlého BAJKonuru nenecháte ujít. Vašek

Pro aktuální info sledujte stránky závodu.

Setkání cyklistů, kteří si chtějí podle mapy zajezdit v pěkné přírodě

Centrum:   Dobříš, Na Vlašce 1947, restaurace Krmelec Vlaška

Popis:   Trať s volným pořadím kontrol zakreslených v cykloturistické mapě. Trasu a pořadí kontrol si každá dvojice zvolí dle své strategie

Start:   20. 6. 2020 od 11:00, intervalově dle startovní listiny

Prezentace:  na shromaždišti 9:30 – 10:30

Kategorie:      dvojice – DD, MD, MM, DD+, MD+, MM+, junior,

* kategorie + = součet let obou členů ke dni startu min 90

* junior = jeden z účastníků je mladší 15 let, oba šlapou

 

Časový limit:   DD, MD, MM, DD+, MD+, MM+, – 5 hodin

junior – 3 hodiny

Přihlášky:    na www.viprahlo.cz

Pokud jste zařazeni do seznamu přihlášených, je přihláška OK.

Seznam přihlášených a stav přihlášek bude na stránkách akce.

Odesláním přihlášky přihlašující potvrzuje, že přihlášení účastníci jsou pro tuto akci dostatečně zdravotně způsobilí, jedou dobrovolně na vlastní nebezpečí a nebudou v případě úrazu nebo škody způsobené sobě nebo druhé osobě požadovat na pořadateli žádné odškodnění. Mládež do 18 let se může zúčastnit pouze na plnou odpovědnost jejich zákonného zástupce.

Akce se jede za běžného silničního provozu.

Pořadatel si vyhrazuje právo z organizačních důvodů sloučit méně obsazené kategorie.

Startovné:

400,- Kč za dvojici při úhradě do 31. 3. 2020 – převodem na účet uvedeným v potvrzovacím
e-mailu přihlášky; variabilní symbol platby je tel. číslo osoby, která platbu odesílá (musí být uvedeno v přihlášce).

500,- Kč za dvojici při úhradě do 22. 4. 2020 – převodem na účet

600,- Kč za dvojici na místě při prezentaci

Sponzoři a partneři akce mají startovné zdarma.

Mapa: měřítko 1:50 000, základní interval vrstevnic 5 m, připravená speciálně pro tuto akci, všichni přihlášení účastníci obdrží mapu na startu

Povinná výbava:    cyklistická přilba, kolo odpovídající vyhlášce pro silniční provoz

Doporučená výbava: lékárnička, nářadí, mobil, buzola, mapník (prodej a půjčovna bude zajištěna)

VIPrahlý BAJKonur je zařazen do seriálu MTBO seriálu SHOcart Liga  www.shocartliga.cz a BRDMAN ADVENTURE 2020 https://brdman.cz/