Jarní běh pro zdraví 2018

Sobota 14. 4. 2018, Sportovní klub Vlaška, Dobříš
Výsledky Jarní běh 2018 dospělí
Výsledky Jarní běh 2018 děti

Ještě se Vám bude stýskat po loňském dešti 🙂

výsledky 2017 děti | výsledky 2017 dospělí
fotky 2017 | film 2017

S pravidelnou přesností, podobnou každodennímu východu slunce, přichází s počátkem sportovní sezóny Jarní běh pro zdraví. Stane se tomu tak stejně jako už po předchozích 36 let a my se radujeme, že jsou v tomhle bláznivém světě některé věci neměnné 😉 Ať už bušíte tréninkové hodiny na pásech, běžkách, nebo se zatím ještě doma cpete čokoládou, jaro bude ve znamení nového začátku. Přinejmenším začátku dalšího ročníku BRDMAN ADVENTURE. Vyhecujte sami sebe a pozvěte svoje kamarády na jarních 8,4 km, které se dají s trochou sebezapření přežít i bez systematického tréninku. Na ten je ostatně ještě stále dost času 😉

Propozice

Termín závodu: 14. 4. 2018

Prezentace a přihlášky na místě: 14. 4. 2018, Sportovní klub Vlaška, Dobříš
Děti 10.00 – 11.00 hodin
Dospělí 12.00 – 13.30 hodin
Startovné při registraci na místě: dospělí 200,– Kč, děti 100,– Kč

Start: děti v 11.00 hodin, dospělí ve 14.00 hodin

Vyhlášení výsledků: děti ve 13.00 hodin, dospělí v 16.30 hodin

Tombola : 17.00 hodin
A pak už volná zábava … 😉

Trať
8,4 km (2×4,2 km) – lesní a polní cesty, tráva, asfalt (cca 100 m)
mapa | fotky 2016 | film 2016

Vypsané kategorie

Ženy

Juniorky 16 – 17 let (2002–2001)
Z1 18 – 35 let (2000–1983)
Z2 36 – 45 let (1982–1973)
Z3 46 a více let (1972– a méně)

Muži

Junioři 16 – 17 let (2002–2001)
M1 18 – 39 let (2000–1979)
M2 40 – 49 let (1978–1969)
M3 50 – 59 let (1968–1959)
M4 60 a více let (1958 a méně)

Mladší závodníci, tedy ti pod 18 let, mohou startovat v případě, že přihlášku podepíše před startem jejich zákonný zástupce.

Chlapci

A 8 – 9 let (ročník 2010–2009)
B 10 – 11 let (ročník 2008–2007)
C 12 – 13 let (ročník 2006–2005)
D 14 – 15 let (ročník 2004–2003)

Dívky

A 8 – 9 let (ročník 2010–2009)
B 10 – 11 let (ročník 2008–2007)
C 12 – 13 let (ročník 2006–2005)
D 14 – 15 let (ročník 2004–2003)

Tvůj první závod?

Naše závody nejsou jen pro ostřílené sportovce. Chceme podpořit a ocenit i ty, kteří překonají vlastní obavy a lenost a stoupnou si na start. Letos bude při Jarním běhu vyhlášena nová kategorie „Poprvé“. Nejrychlejší muž a žena, kteří se doposud nikdy nezúčastnili žádného závodu seriálu BRDMAN ADVENTURE, budou oceněni. Pokud do soupeření v této speciální kategorii chcete být zařazeni, nahlaste „Poprvé“ při prezentaci. Poběž s námi!

Historie závodu

Závod v podobě dvou běhů pro zdraví (jarní a podzimní) poprvé zorganizoval Jarda Gruntorád s pomocí své ženy Evy a kamarádů, převážně rekreačních běžců, v roce 1981. V následujícím roce již oba závody figurovaly v Termínovce běhů mimo dráhu. Původní trať pro dospělé měřila 5248 metrů (podle tehdejších možností měřeno pásmem). Pro mladší děti přibližně 1200 metrů a pro starší děti a dorost 2400 metrů dlouhé trati. V té době využívali pořadatelé pro zajištění šaten pro běžce a běžkyně vyřazené velké rekreační stany a rovněž bylo umožněno sprchování na nedaleké svobodárně. V areálu minigolfu byla provozována hospůdka, kde byla po závodech možnost posedět a za pěkného počasí se dělával oheň na travnatém prostranství a opékala uzenina. Běhy bývaly hodně oblíbené a scházelo se zde až ke stovce závodníků. V roce 1989 Jarda Gruntorád upustil od pořádání těchto akcí hlavně ze zdravotních důvodů svých i dalších přátel (téměř nikdo již neběhal). Poté se o chod závodu až do roku 1997 starala hlavně Marie Lorencová. Jelikož se z našeho kraje odstěhovala, hrozilo, že závod s bohatou historií zcela zanikne. Nadšení z nově vzniklého závodu v Pičíně vedlo jeho organizátory k převzetí Běhů pro zdraví pod svá křídla. Původní dva běhy se konaly ještě v roce 1998. Od roku 1999 se koná jen jednou ročně v měnícím se jarním termínu.

Přihláška