Jarní běh pro zdraví 2020

Sobota 18. 4. 2020, Sportovní klub Vlaška, Dobříš
do 30. dubna, kdekoliv

zadání času | účastnická listina

Rozhodli jsme se nevzdat to a Jarní běh pro zdraví uděláme distančně. Můžete si zaběhnout originální trať, nebo si naměřit 8,4 km někde u Vás. Nebo si zaběhnout poloviční trať jako podporu obecně prospěšné společnosti Etela. V přihláškovém formuláři budete zadávat tentokrát i svůj čas a jdete rovnou na účastnickou listinu! Máte na to celý duben. Na začátku května ze zadaných časů sestavíme klasické výsledky 🙂

Kdyby nebyl koronáč…

S pravidelnou přesností, podobnou každodennímu východu slunce, přichází s počátkem sportovní sezóny Jarní běh pro zdraví. Stane se tomu tak stejně jako už po předchozích 38 let a my se radujeme, že jsou v tomhle bláznivém světě některé věci neměnné 😉 Ať už bušíte tréninkové hodiny na pásech, běžkách, nebo se zatím ještě doma cpete čokoládou, jaro bude ve znamení nového začátku. Přinejmenším začátku dalšího ročníku BRDMAN ADVENTURE. Vyhecujte sami sebe a pozvěte svoje kamarády na jarních 8,4 km, které se dají s trochou sebezapření přežít i bez systematického tréninku. Na ten je ostatně ještě stále dost času 😉

Přihlášky předem online do 6/4/2020

Startovné při registraci online: dospělí 100,– Kč, děti 50,- Kč

Platba startovného: bankovním převodem číslo účtu: 35–7524070247/0100

Variabilní symbol: 111

Do zprávy pro příjemce uveďte vaše jméno a příjmení.

Platbu proveďte do 3 dnů, jinak bude přihláška neplatná.

Přihlášky na místě v den závodu 18/4/2020 od 12.00 do 13.30 hodin

Startovné při registraci na místě: dospělí 150,– Kč, děti 100,– Kč

Sportovní klub Vlaška, Dobříš

Děti 10.00 – 11.00 hodin
Dospělí 12.00 – 13.30 hodin

Běh pro Etelu – nesoutěžní běh 15.30 hodin

Propozice

Termín závodu: 18. 4. 2020

Prezentace a přihlášky na místě: 18. 4. 2020

Start: děti v 11.00 hodin, dospělí ve 14.00 hodin

Start: Běh pro Etelu 15.30 hodin

Vyhlášení výsledků: děti ve 13.00 hodin, dospělí v 16.00 hodin

Tombola : po vyhlášení
A pak už volná zábava … 😉

Trať
8,4 km (2×4,2 km) – lesní a polní cesty, tráva, asfalt (cca 100 m)

Děti jeden okruh 4,2 km

Běh pro Etelu 4,2 km
mapa

Vypsané kategorie

Ženy

Juniorky 16 – 17 let (2004–2003)
Z1 18 – 35 let (2002–1985)
Z2 36 – 45 let (1984–1975)
Z3 46 a více let (1974– a méně)

Muži

Junioři 16 – 17 let (2004–2003)
M1 18 – 39 let (2002–1981)
M2 40 – 49 let (1980–1971)
M3 50 – 59 let (1970–1961)
M4 60 a více let (1960 a méně)

Mladší závodníci, tedy ti pod 18 let, mohou startovat v případě, že přihlášku podepíše před startem jejich zákonný zástupce.

Chlapci

A 8 – 9 let (ročník 2012–2011)
B 10 – 11 let (ročník 2010–2009)
C 12 – 13 let (ročník 2008–2007)
D 14 – 15 let (ročník 2006–2005)

Dívky

A 8 – 9 let (ročník 2012–2011)
B 10 – 11 let (ročník 2010–2009)
C 12 – 13 let (ročník 2008–2007)
D 14 – 15 let (ročník 2006–2005)

Tvůj první závod?

Naše závody nejsou jen pro ostřílené sportovce. Chceme podpořit a ocenit i ty, kteří překonají vlastní obavy a lenost a stoupnou si na start. Letos bude při Jarním běhu opět vyhlášena kategorie „Poprvé“. Nejrychlejší muž a žena, kteří se doposud nikdy nezúčastnili žádného závodu seriálu BRDMAN ADVENTURE, budou oceněni. Pokud do soupeření v této speciální kategorii chcete být zařazeni, nahlaste „Poprvé“ při prezentaci. Poběž s námi!

Historie závodu

Závod v podobě dvou běhů pro zdraví (jarní a podzimní) poprvé zorganizoval Jarda Gruntorád s pomocí své ženy Evy a kamarádů, převážně rekreačních běžců, v roce 1981. V následujícím roce již oba závody figurovaly v termínovce běhů mimo dráhu. Původní trať pro dospělé měřila 5248 metrů (podle tehdejších možností měřeno pásmem). Pro mladší děti přibližně 1200 metrů a pro starší děti a dorost 2400 metrů dlouhé trati. V té době využívali pořadatelé pro zajištění šaten pro běžce a běžkyně vyřazené velké rekreační stany a rovněž bylo umožněno sprchování na nedaleké svobodárně. V areálu minigolfu byla provozována hospůdka, kde byla po závodech možnost posedět a za pěkného počasí se dělával oheň na travnatém prostranství a opékala uzenina. Běhy bývaly hodně oblíbené a scházelo se zde až ke stovce závodníků. V roce 1989 Jarda Gruntorád upustil od pořádání těchto akcí hlavně ze zdravotních důvodů svých i dalších přátel (téměř nikdo již neběhal). Poté se o chod závodu až do roku 1997 starala hlavně Marie Lorencová. Jelikož se z našeho kraje odstěhovala, hrozilo, že závod s bohatou historií zcela zanikne. Nadšení z nově vzniklého závodu v Pičíně vedlo jeho organizátory k převzetí Běhů pro zdraví pod svá křídla. Původní dva běhy se konaly ještě v roce 1998. Od roku 1999 se koná jen jednou ročně v měnícím se jarním termínu.