Přihláška na Kola Beran Brdmanův pařez

7. 9. 2019, 11:00
Sportovní klub Vlaška

Přihlášky předem online do 30. 8. 2019
Startovné při registraci online: dospělí 400,– Kč, děti 100,– Kč
Platba startovného: bankovním převodem číslo účtu: 35–7524070247/0100
Variabilní symbol: 777
Do zprávy pro příjemce uveďte vaše jméno a příjmení.

Online přihlášky již nejsou dostupné, přihlaste se prosím na místě v den závodu.