1. Český maraton 1908

První český Marathón 1908

Národní listy – Sportovní Věstník 25. 10. 1908

Včera večer konána schůze pořadatelstva rozhodla, aby závod byl konán. Start jest o 12 hod polední u smíchovského nádraží. Jen v případě, že by pršelo, bude závod odřeknut. Rozhodující pro dodržení termínu byla okolnost, že protektor závodu kníže Colloredo-Mannsfeld odjíždí na několik měsíců do ciziny a jest nejisto, zda v květnu, na kdy závod měl býti odložen, bude na Dobříši.

V neděli se konečně S.K.Slavia podařilo uskutečniti první Český Marathón. Učinila to s úspěchem přímo neočekávaným. Závod vzbudil rozruch po celém kraji, kterým vedl a učinil pro popularisaci klasického sportu, jímž běh jest, mnohem více než mnohý atletický podnik jiný. Silniční závody převádějí sportovní výkon, abychom tak řekli, na půdu praktickou, přibližují sport nejširšímu obecenstvu, jsou mu pochopitelny, poněvadž mnohý z diváků závodní trať již prošel a z vlastní zkušenosti tudíž posuzuje závodníkův výkon, ony konečně imponují obecenstvu velikým aparátem výpravným.

 


Arnošt Nejedlý, 1908

Nedělní Marathón, výborně inscenován, byl vzorem po této stránce. Šest běžců bylo obsluhováno nejméně dvaceti cyklisty, provázeno čtyřmi automobily a dvěma fiakry. Příchod závodníků uprostřed houfce cyklistů s grandiósní silhouetou automobilů v pozadí ovšem vzbouřil obecenstvo, které bylo uvedeno v nadšený úžas, jenž podle temperamentu se projevoval tu nadšenými pozdravy, tu litováním chudáčků.

  Zájem a nadšení vyvrcholily ovšem u cíle, v Dobříši. Byl to kníže Colloredo-Mannsfeld, jenž založením drahocenného vyzývacího poháru dal k závodu takřka podnět a způsobil, že zvolena trať Smíchov – Dobříš, v jejíž 40km jest nahromaděno tolik obtíží, ale i tolik krajinného vděku, že nelze nalézti hned tak vhodnější trati marathonské. Na rozdíl od leckterých sportovních mecenášů, kteří svůj dar provázejí urážlivým ignorováním podniku samého, se dostavil kníže se svou chotí a hostmi francouzskými a anglickými k cíli a sám odevzdal vítězi cenu s vhodným proslovem.

Závod Praha – Dobříš jest neobyčejně obtížný už svou tratí. V neděli byl stížen prudkým větrem, jehož nepříjemný vliv dvojnásob nepříjemně pociťován proto, že vítr se co chvíli měnil, přicházeje brzy z té brzy z oné strany. Při bezvětří by se den jako nedělní hodil ideálně k závodu. Opakuje se zkušenost z letošních anglických Marathonů: při olympickém vedro působilo přímo vražedně na závodníky. Při závodě Ewening News říjnová temperatura měla blahodárný vliv na výkony a kondici závodníků. Na prospěch českému Marathonu jest zajisté i to, že trať jeho vede z valné části lesy, jejichž vzduch velmi příznivě působí na závodníky.

   Provedení závodu dlužno vzdáti plnou chválu. Bylo ovšem usnadněno poměrně malým počtem startujících avšak na druhé straně stíženo novostí podniku. Kdo sledoval, jako my, závod od smíchovského nádraží až do nádherného zámeckého parku dobříšského, s potěšením viděl, jak různé sporty se vzájemně podporují. Kolo a automobil prokázaly závodu plné služby. Společnost průvodčích  na kolech povzbuzovala závodníky a zejména v kopcích vzpružovala jejich sebevědomí, poněvadž tam se cyklistům mnohem hůře jelo než závodníkům klusalo.

Automobily se uplatnily hned v několika směrech. Brazier starosty Slavie inž.Kruliše, jenž mimochodem řečeno – demonstroval ad oculos výhodnost Stepneyova reservního kola, jeda na něm 133 kilom., zachránil výsledek závodu tím, že v čas dopravil k cíli měřiče času. Úřední měřič času, jenž se svěřil obyčejnému fiakru, dorazil k cíli teprve, když  Nejedlý a tuším, že i Snopek v zámecké lázni se zotavovali z námahy závodu.

Autofiakr Laurin & Klement (čtyřválcový 14/16 k.s.) byl největší oporou žurnalistiky, které umožnil sledovati závod do nejmenších podrobností.

Otakar Krajíček, úřední měřič času, k tomu na Protokol s výsledky dopsal: „V zájmu pravdy konstatuji, že jsem následkem toho, že povoz nestihl prvého a druhého nemohl jsem čas prvého a druhého měřiti, měřil jsem až čas třetího, s tou výhradou byl podepsán tento protokol.“

   Totéž platí o autofiakru páně Samkově, ostatně rovněž Laurin & Klement 14/16 k.s., v jehož pohodlné karosérii pracovali svorně vedle sebe zástupce pořadatelského výboru p. O. Bohutínský a náš zpravodaj. Vděčně vzpomínati budou čtvrtého automobilu p. Kodlizce jun. (Laurin & Klement 14/16 k.s.) Nejedlý a Snopek, neboť je provázel krok za krokem a když přepadeni byli zákeřnými křečemi, vrátil se ke spožděnému fiakru a přivezl jim maséra. Naproti tomu se na trati tak dlouhé a kopčité neosvědčily ovesné motory. Přijely – jak se říká- svlékat pana pátera. Těchto zkušeností bude dbáti pořadatelům všech příštích závodů na delší trati.

                                      


Český Marathon 1908 po startu.
Pořadí: Kejha ml, Klíma, Nejedlý, Snopek, Pičman, Landa

 Nejjasnější moment závodu jest shrnut ve větě „šest startujících, šest u cíle“. Toť výsledek, kterého neočekávali nejhorkokrevnější optimisté.

Spoléháno na Nejedlého a Snopka, že v nejhorším případě zachrání závod. Máme hluboký respekt k výkonům prvních tří, ale ještě většího uznání zasluhují ti, kdož doběhli závod, v němž jim více nekynulo jiné odměny než vědomí vykonané sportovní povinnosti a statečný Klíma, který nemoha se pro churavost přihlásiti dříve než u startu, šel do závodu hned mimo soutěž.

   Nejedlý jest vítězem prvního českého Marathonu, proběhnuv 40km, které dělí Smíchov a Dobříš, za 3 hod. 22min.50 vteřin. Toť čas lepší, než který běžel v olympijském Marathonu o dva km sice delším, ale mnohem snazším svou tratí. Důkaz, že starý mistr nejen neklesá, nýbrž dokonce roste. U večer triumfálního dne mluvit o odstoupení, jako k nám mluvil Nejedlý na Dobříši, se nám zdá za takovýchto okolností skoro nemístné. Myslíme, že Nejedlý neřekl v neděli své poslední slovo a těšíme se ještě na mnohý heroický zápas jeho s Dvořákem a Snopkem, kteří trhají jeho doménu s různých stran.

   Na druhém místě vidíme Snopka v čase 3:25:18. Potěšitelný zjev tenhle Snopek, jenž ve svých 32letech navazuje na atletickou kariéru před mnoha lety opuštěnou, velkolepým soubojem s Nejedlým po 35km trvajícím a končí závod na trati Praha – Dobříš spurtem, jakým se dobíhá mnohý závod na anglickou míli. Třetí jest mladý Smíchovan Kejha za 3:50:18. Běžec spolehlivý jako chronometr a jeden z těch udatných, kteří desetkrát distancováni svými konkurenty, vždy znovu a znovu podstupují boj.  Čtvrtý jest za 4:02:35 Klíma. Začátek jeho závodu nebyl nikterak mnohoslibný. Hned za startem byl předstižen všemi soupeři. V Baních dostihl Landu a zlepšuje s každým kilometrem svou pozici, dopracoval se na čtvrté místo. Druhý Vyšehraďan Pičman setřásl v Zbraslavské aleji Landu, v dobrém tempu prošel Baněmi a přibližoval se jednu chvíli již Kejhovi, když tu v polovici závodu byl napaden návalem únavy, který jej zbavil třetího místa. Landa zůstal věren své pověsti běžce, jenž sice postrádá pružnost, ale za to má vytrvalost téměř neomezenou.


Český Marathon 1908, závodníci na startu.
zleva: Klíma, Kejha ml, Nejedlý, Snopek, Pičman, Landa

U startu

U smíchovského nádraží se shromáždilo množství členstva sportovních klubů. Zejména byli přítomni vrchní rozhodčí dr. Jiří Guth, úř. měřič času p. O. Krajíček, jediný z měřičů delegovaných Č.A.A.U., místostarosta Slávie p. L.Dyk, člen záv. výboru pan O. Bohutínský, četná deputace S.K. Smíchova, p. F. Fabrer z Č.K.V. na Smíchově, pan Kuška z V.K.  Slávie, mnoho cyklistů z Č.S.K. Vyšehrad 1907, kteří provázeli běžce, několik dam a pánů z Č.K.V. Král. Vinohrady, zástupci sportovní žurnalistiky a j.v.. Za energického řízení předsedy záv. výboru inž. Kruliše vykonány rychle přípravy ke startu, k němuž nastupují: Nejedlý (S.K. Slávia), Snopek (Čechie, Karlín),  Kejha st. ( S.K. Smíchov), Pičman (Čes.sport.klub Vyšehrad), Landa (Č.A. & F.K.) a K.Klíma (A.K.Vyšehrad), který hlášen teprve u startu běží bez nároku na cenu.

Na trati

Přesně o 12. hod. se vydávají závodníci, provázeni kolaři, svižným klusem na cestu. Do Zlíchova vede Kejha, sledován Nejedlým, za kterým v malé vzdálenosti Snopek a Landa, Klíma volným tempem  as 200m zpět. Do Chuchle dobíhají Nejedlý, Snopek, a Kejha ve 12 hod a 16min 20vt, Pičman a Landa ve 12 hod 20 min. Za Chuchlí přebírá Nejedlý vedení, sledován Snopkem a Kejhou. Značný vír stěžuje valně běh závodníkům. Most přes Berounku u Lahovic dostihují Nejedlý a Snopek ve 12:32:30, Kejha v 12:33. Ostatní 3 závodníci značně pozadu. Náměstí ve Zbraslavi u km 11,2 probíhají Nejedlý a Snopek ve 12:43, Kejha svižným tempem změnšil distanci za vedoucími na 40m. Na úpatí Špejcharu jsou tito tři již pohromadě, zde Kejha převezme vedení a ostře beře kopec. V polovině kopce přidává Nejedlý, Kejha však udrží si vedení a dostihuje vrchol Špejcharu 12,1km ve 12:45:45 a zvětšuje svůj náskok před Nejedlým a Snopkem as na 200m. Kejha běží 15km v lese nad Baněmi přesně za 1 hodinu, Nejedlý a Snopek za 1hod 05min. V kopci před Jílovištěm dostihuje Snopek Kejhu, ujímá se vedení. Nejedlý as o 20m zpět.


Český Marathon 1908. Nejedlý a Snopek na Zbraslavi

Polovina závodu

(20km) 1.Snopek za 1:32:15, 2.Nejedlý po 30 vteřinách, 3.Kejha za 1:24:05. Daleko za nimi přichází jako čtvrtý Pičman, jenž v chůzi se posiluje jídlem a mírným douškem červeného vína. O Klímovi oznamuje cyklista, že v Baních dostihl Landu, a nímž společně, střídaje poklus s chůzí, spěje k dálnému cíli. Nejedlému se zatím podařilo o 21.km dostihnouti Snopka. Na 24.km Kejha si odpočívá chůzí.

Mníšek je vzbouřen

Staří i mladí opustili své domovy a vroubí hustým špalírem silnici, tak že jen vytrvalému užívání výstražních signálů lze děkovati, že nikdo nepřišel v drsný dotek s ochranným plechem automobilů, ostatně zvolna jen se šinoucích. Mezi obecenstvem jsme spozorovali i starostu Č.O.S. p.dra. Scheinera, jenž na kole podnikl vyjížďku ke kritickému bodu závodu. Nejedlý i Snopek vcházejí do Mníšku krokem a u studnice na ulici hasí žízeň a omývají si obličeje. Po chvilce volným krokem vystupují na příkrou serpentinu obec protínající. Jest 1 hod. 51 min. s poledne. Jednu minutu před 2 hod. dostihuje Mníšku Kejha, jenž si stěžuje na křeč, která ho postihla v 22. km. I on jde krokem do prudkého vrchu. Za Mníškem Nejedlý a Snopek přijímají poprvé dobrodiní masáže, které jim z nedostatku odborného maséra poskytují dva zpravodajové.

Společně dobíhají Malé Svaté Hory, za níž asi v 32.km Nejedlý činí pokus setřásti svého tvrdošíjného soupeře s tím úspěchem, že v 33.km má 100 m výhody. Zatím dovezl automobil maséra, jehož rukám se svěřuje Nejedlý na 34,4 km a Snopek o 200m dále.

MPD 1908 Kejha vchází do Mníšku a interviewován red. Kalvou.jpg

                   


Kejha vchází do Mníšku a interviewován redaktorem Kalvou

Souboj Nejedlého se Snopkem rozhodnut u vchodu do Voznice, kde Nejedlý používá prudkého svahu k mocnému spurtu. Snopek, který jest v nevýhodě naprostou neznalostí závodní tratě a nepoměrně menší routinou závodnickou, jest definitivně odkázán na druhé místo, neboť Nejedlý dobře soustředil do zbývajících 5 km všechno úsilí.

V Dobříši jsou závodníci očekáváni početným obecenstvem, které jen stěží lze přiměti k tomu, aby ponechalo aspoň úzkou uličku pro četné cyklisty a několik motocyklistů, kteří vesměs oznamují, že Nejedlý se blíží jako nepochybný už vítěz. Cíl jest položen do krásného zámeckého parku dobříšského, kde závodníky očekává kněžna a kníže Colloredo-Mannsfeldovi a několik hostí, francouzských a anglických šlechticů, kteří se živým zájmem vyptávají na rozvoj sportovního a také tělocvičného ruchu v Čechách, v čemž se jim dostává náležitých informací od starosty S.K.S. inž. Kruliše a předs. Č.O.V. dra. Jiřího Gutha.

  Vlna probíhá zástupem, když na vrchu nad rybníkem se ozvou dva výstřely, oznamující, že vítěz se blíží. Na kopci se zabělá bílý svetr Nejedlého, jehož drobná postava ostře kontrastuje s černou velkou massou průvodního automobilu. Kolem nich roj cyklistů a v poklusu hejno dobříšské omladiny. Hbitým klusem probíhá úzkou uličkou mezi davy, zahýbá širokými vraty na upravenou cestu nádherného parku zámeckého, kde u cíle nadlidské cesty kyne veřejně vystavená čestná cena protektora závodu. Když byl vítěz představen knížecím manželům, odevzdal mu kníže s čestným oslovením cenný stříbrný pohár. Za 2 ½ min. probíhá cílem v krásném spurtu statečný Snopek. Plných 25 min. minulo, než cíle dostihl Kejha. Po dalších 12 min. přivítáni Klíma, Pičman a Landa, kteří krátce za sebou dobíhají.

Výsledky: první Český Marathon, Praha –Dobříš, 40km,  25.10.1908

Pořadí Jméno Klub Čas v cíli
1 Arnošt Nejedlý SK Slavia 3:20:50
2 Jan Snopek Čechie Karlín 3:25:18
3 Kejha st. SK Smíchov 3:50:18
4 Klíma AK Vyšehrad 4:02:35
5 Pičman SK Vyšehrad 4:02:45
6 Landa Český athletický a fotbalový klub 4:03:00

Dozvuky

Při referátu na Řádné plenární schůzi České amatérké atletické unie dne 7.listopadu 1908 O.Krajíček podrobně informoval o průběhu závodu. Uvedl, že se běželo jen 39 km, od prvního po čtyřicátý patník. Vysvětlil také, že mu nebyl poskytnut slíbený automobil, takže se dostal do cíle až po doběhu prvních 2 závodníků. Start také neproběhl na výstřel z pistole, ale pouze na mávnutí šátkem. Výbor se také zabýval upozorněním, že Nejedlý 20km běžel bez jakéhokoli dohledu a tudíž není jisté, zda celou trať běžel nebo se část svezl. Výbor nakonec debatu uzavřel zápisem do protokolu: „Čas Nejedlého úředním měřičem měřen nebyl a tudíž rekord uznáti býti nemůže.“

Vysvětlivky pro čtenáře z 21.století

 • Brasier – francouzská automobilka vyrábějící 1902-1930
 • ad oculos – lat. názorně
 • Stepneyovo kolo – rezervní kolo, novinka dodávaná firmou Stepney Iron Mongers od r.1904
 • Odkaz „na vedro“ při olympijském maratonu 1908 v Londýně: v tomto maratonu zvítězil Ital Petri Dorando, který však po vběhnutí na stadion zkolaboval, byl opakovaně kříšen a s pomocí pořadatelů odveden do cíle. Druhý v pořadí Američan Johny Hayes podal protest, který byl uznán a Hayes byl dekorován vítězem. Gratulaci královny přijal na nosítku. Dobové video na YoutubeJ zde: https://www.youtube.com/watch?v=GN1V53FjqQE&spfreload=1
 • Laurin & Klement 14/16 k.s. – automobil s 14 koňskými silami
 • „svlékat pana pátera“, přijít pozdě, pův. pozdě po skončení mše
 • „ovesné motory“ – ve významu koně a koňmi tažené fiakry, zde v narážce na výkon automobilů

Zajímavé osobnosti Prvního českého Marathonu

dr. Jiří Guth (Guth-Jarkovský)

 • Vrchní rozhodčí Prvního českého marathonu 1908
 • Zakladatel České amatérské athletické unie (ČAAU) 1897 a první předseda
 • Zakladatel a předseda Českého olympijského výboru 1900, mj. se zasadil, že čeští sportovci z Rakouska-Uherska startovali na olympiádách pod vlastní vlajkou jako reprezentanti “Bohemia”
 • Generální tajemník Mezinárodního olympijského výboru 1919-1923
 • Předseda Československého klubu turistů
 • Od roku 1934 Československý (Český) olympijský výbor na jeho počest každoročně uděluje nejvýznamnějším sportovcům Cenu Jiřího Gutha-Jarkovského.
 • Ceremoniář prezidenta T.G.Masaryka
 • Navrhl ceremonii udělování Řádu Bílého lva
 • Autor knih o etiketě
 • Nikdy aktivně nesportoval

Otakar Krajíček

 • Úřední měřič času Prvního českého marathonu 1908 delegovaný Českou amatérskou athletickou unií (ČAAU)
 • Pokladník České amatérské athletické unie
 • Atlet – vítěz běhu Karlín-Brandýs 1892
 • Fotbalista AC Praha, později předseda klubu
 • Veslař VK Blesk
 • Spolus s A.Nikodémem, A.Hoyerem, V.Makovičkou a Kopeckým uspořádali 1897 první plavecké závody
 • Přeložil a spolu s Frejem vydal česky Pravidla fotbalu, r.1893

                            


Ustavující výbor České amatérské athletické unie, 1897