Jarní běh pro zdraví

sobota 22. 4. 2017, Sportovní klub Vlaška, Dobříš
výsledky děti | výsledky dospělí
fotky 2017 bebul | film 2017


S pravidelnou přesností, podobnou každodennímu východu slunce, přichází s počátkem sportovní sezóny Jarní běh pro zdraví. Stane se tomu tak stejně jako už po předchozích 35 let a my se radujeme, že jsou v tomhle bláznivém světě některé věci neměnné 😉 Ať už bušíte tréninkové hodiny na pásech, běžkách, nebo se zatím ještě doma cpete čokoládou,  jaro bude ve znamení nového začátku. Přinejmenším začátku dalšího ročníku BRDMAN ADVENTURE. Vyhecujte sami sebe a pozvěte svoje kamarády na jarních 8,4 km, které se dají s trochou sebezapření přežít i bez systematického tréninku. Na ten je ostatně ještě stále dost času 😉

Propozice

Termín závodu: 22. 4. 2017

Přihlášky: online přihlášky uzavřeny
Startovné při registraci online: dospělí 100,– Kč, děti 10,– Kč
Platba startovného bankovním převodem na účet číslo 35–7524070247/0100, variabilní symbol 111
Do zprávy pro příjemce uveďte vaše jméno a příjmení.

Prezentace a přihlášky na místě: 22. 4. 2017, Sportovní klub Vlaška, Dobříš
Děti 10.00 – 11.00 hodin
Dospělí 12.00 – 13.30 hodin
Startovné při registraci na místě: dospělí 200,– Kč, děti 50,– Kč

Start: děti v 11.00 hodin, dospělí ve 14.00 hodin

Vyhlášení výsledků: děti ve 13.00 hodin, stomatologický běh v 16.00 hodin, dospělí v 16.45 hodin

Tombola : 17.15 hodin
A pak už volná zábava … 😉

Trať
8,4 km (2×4,2 km) – lesní a polní cesty, tráva, asfalt (cca 100 m)
mapa | fotky 2016 | film 2016

Vypsané kategorie

Ženy

Juniorky 16 – 17 let (2001–2000)
Z1 18 – 35 let (1999–1982)
Z2 36 – 45 let (1981–1972)
Z3 46 a více let (1971– a méně)

Muži

Junioři 16 – 17 let (2001–2000)
M1 18 – 39 let (1999–1978)
M2 40 – 49 let (1977–1968)
M3 50 – 59 let (1967–1958)
M4 60 a více let (1957 a méně)

Mladší závodníci, tedy ti pod 18 let, mohou startovat v případě, že se nám podepíše před startem zákonný zástupce na přihlášku.

Chlapci

A 8 – 9 let (ročník 2009–2008)
B 10 – 11 let (ročník 2007–2006)
C 12 – 13 let (ročník 2005–2004)
D 14 – 15 let (ročník 2003–2002)

Dívky

A 8 – 9 let (ročník 2009–2008)
B 10 – 11 let (ročník 2007–2006)
C 12 – 13 let (ročník 2005–2004)
D 14 – 15 let (ročník 2003–2002)

Historie závodu

Závod v podobě dvou běhů pro zdraví (jarní a podzimní) poprvé zorganizoval Jarda Gruntorád s pomocí své ženy Evy a kamarádů, převážně rekreačních běžců, v roce 1981. V následujícím roce již oba závody figurovaly v Termínovce běhů mimo dráhu. Původní trať pro dospělé měřila 5248 metrů (podle tehdejších možností měřeno pásmem). Pro mladší děti přibližně 1200 metrů a pro starší děti a dorost 2400 metrů dlouhé trati. V té době využívali pořadatelé pro zajištění šaten pro běžce a běžkyně vyřazené velké rekreační stany a rovněž bylo umožněno sprchování na nedaleké svobodárně. V areálu minigolfu byla provozována hospůdka, kde byla po závodech možnost posedět a za pěkného počasí se dělával oheň na travnatém prostranství a opékala uzenina. Běhy bývaly hodně oblíbené a scházelo se zde až ke stovce závodníků. V roce 1989 Jarda Gruntorád upustil od pořádání těchto akcí hlavně ze zdravotních důvodů svých i dalších přátel (téměř nikdo již neběhal). Poté se o chod závodu až do roku 1997 starala hlavně Marie Lorencová. Jelikož se z našeho kraje odstěhovala, hrozilo, že závod s bohatou historií zcela zanikne. Nadšení z nově vzniklého závodu v Pičíně vedlo jeho organizátory k převzetí Běhů pro zdraví pod svá křídla. Původní dva běhy se konaly ještě v roce 1998. Od roku 1999 se koná jen jednou ročně v měnícím se jarním termínu.